محمد نایب آقا - دو فرار ، دو سرنوشت

 

 

 

 

محمد نایب آقا  حدود چهل سال پیش برای تحصیل به کشورآلمان آمد ومدتی درانجمن کنفدراسیون جهانی دانشجویان خارج از کشور SICNU مشغول به فعالیت علیه سیاست شاه بود.وی پس از سرنگونی رژیم شاه و در جریان به اصطلاح انقلاب اسلامی به عنوان هوادار جنبش کارگری به ایران بازگشت. اما چندی نگذشت که به دلیل فشارهای  رژیم خمینی  واعدام انقلابیون دوباره در تابستان سال 1358 مجبور به ترک ایران شد. نایب آقا در سال 1982 تحصیلات خود را در رشته مهندسی عمران در کشورآلمان به پایان رساند وسپس به ایران بازگشت. اینبار پس از ورود به تهران ابتدا در کمیته میدان ثریا وبعد از آن درکمیته سلطنت آباد تهران مورد بازجویی عوامل رژیم خمینی قرارگرفت و آزاد شد.او در طول 20 سال اقامت خود درایران حدود 7سال مسوولیت اداره ترافیک وزارت راه را برعهده داشت و دراین مدت تقریبا تمامی راههای بین شهری ایران  ازجمله محورتهران مشهد ، تهران بندرعباس وراههای تهران اهواز را مورد بررسی ومطالعه  فنی قرار داد. بیش از 6 کتاب در زمینه فن آوری راه وتراقیک  وهمچنین مقالات  فنی بسیاری درزمینه تصادفات جاده ای درکشورهای  آسیایی واروپا یی  ونیز دو کتاب بنام های "جنگ امپریالیست ها" و "فریب یک خلق"  به زبان فارسی درطول این سالها حاصل فعالیتهای سیاسی وفنی وی درایران است.البته این دو کتاب سیاسی به دلیل اوضاع استبدادی رژیم اسلامی هرگز درایران اجازه چاپ نگرفت.

 لازم به ذکر است که نایب آقا همواره درکتابهای  فنی خود به عقب ماندگی های اقتصادی واجتماعی جامعه  ایران اشاره می کند و مستقیما رژیم خمینی  و مدیران  نالایق آن را که  اکثر آنها از اعضای سپاه پاسداران وبسیج می باشند، مورد انتقاد شدید قرار داده وخواستار تغییردرمدیریت ارگانهای ذیربط دولتی همچون وزارت راه  و شهردارتهران می شود ( درآن زمان ترکان وزیرراه و احمدی نژاد شهردارتهران می باشند) .

 آخرین اثرنایب آقا که درایران تحت عنوان راه وبرنامه ریزی ترافیک در سال 1382 به چاپ رسیده است به انتقاد ازعملکرد رژیم های وابسته ایران به امپریالیستها می پردازد و ضمن تبلیغ ایده لوژی مارکسیسم وانتقاد از نظام سرمایه داری وابسته در ایران، مسایل کمونیستی را چاشنی مطالعات فنی خود می کند.به طوریکه در پیشگفتار کتاب فوق کارل مارکس را ابر مرد تاریخ آزادی ومدرنیته  انسان نامیده و با تبلیغ سوسیالیسم می کوشد تا گامی درجهت ارتقای سطح فکری وسیاسی دانشجویان ومهدسین ایران بردارد. به ویژه این جمله معروف یازده تزفویرباخ مارکس : "فلاسفه همگی جهان را توصیف نموده اند، حال آنکه موضوع بر سر تغییر آنست " درمقدمه کتاب مذکوردرج و این اثر فنی ولی با مضمون سیاسی به تمامی آزادیخوان وپویانگران جهان تقدیم می گردد .

  کتاب  "سرمایه داری و انقلاب سوسیالیستی"  که به زبانهای فارسی و آلمانی  درخارج از ایران به چاپ رسیده است، شامل نقطه نظرات سیاسی و جواب دندان شکنی به ارتجاع  مذهبی و نیروهای فاشیستی که علیه کمونیسم دروغ پراکنی و تبلیغ می کنند، می باشد.  خصوصا آنچه  درمقدمه این کتاب در مورد نسل ایرانی عربتبار بیان شده است مربوط به نسلی می باشد که  ریشه آن ازفرهنگ اعراب قرن ششم و اسلام هزاروچهارصدسال پیش مشتق شده است.این نسل ضد بشر که با نام سپاهی وبسیجی پشت حکومت ملایان ایستاده است هیچ رابطه  و سنخیتی با فرهنگ وسرزمین مردم ایران ندارند.

  این هیولاها ی  آدمخوار که امروزه با شمشیر دولبه علی به جان مردم محروم  افتادند، همچون مولایشان هرگز از خونریزی و کشتار مردم بیگناه سیراب نمی شوند. صبر کنیم تا حضرت "امام زمان" آقایان تشریف بیاورند ، آنوقت می بینید که فرش زیر پای مبارک ایشان را نمی توان از خون ریخته شده مردم جهان جمع کرد.این حکومت خونخوارنه تنها  با مراجعه به مذهب اسلام کشورایران رابه حراج و تاراج داده است ، بلکه ایران را از نظر سیاسی و فرهنگی  هزار سال به عقب رانده است .

این ملایان قاتل وجانی وظیفه دارند تا کشور ایران را به ارزان ترین شکل ممکن به سرمایه داران روسی وچینی واگذارنموده وجوانان انقلابی را بدارآویزند.

 آنچه  این نسل خود فروخته ومزدوروعقب گرا تحت اسلام خمینی  بر مردم  ایران اعمال می کند، بی گمان یاد دوران حکومت هیتلر وآن انسان سوزیهای نازیهای فاشیست را در  80 سال پیش زنده می کند.این ملایان حیله گرحتی "خدا و شیطان" را  نیزفریب دادند، فرقه ایکه فقط می تواند  با کشتار وایجاد ترس ووحشت در جامعه حکومت  کنند .

 

محمد نایب آقا ، كتابهای زیر را تا کنون به رشته تحریر در آورده است:

  کتابهای سیاسی در آلمان:

جنگ امپریالیست ها به زبان آلمانی 2009

سرمایه داری و انقلاب سوسیالیستی به زبان آلمانی وفارسی  2005

شاه و خمینی به زبان آلمانی 2005

 

کتابهای فنی در ایران:

راه و برنامه ریزی ترافیک  به زبان آلمانی 2010

راه و برنامه ریزی ترافیک به زبان فارسی 2002

راه و ایمنی ترافیک  به زبان فارسی 2001

تهران و وضعیت ترافیک  به زبان فارسی  1999

مهندسی راه و ترافیک به زبان فارسی 1987

تصادفات رانندگی در جاده های ایران به زبان فارسی 1975

 

فعالیت های محمد نایب آقا در سطح داخلی وخارجی:

 

رئیس اداره  ترافیک  وزارت راه و ترابری ایران از سال 1362 تا 1369

مدیرعامل شرکت راه و ترافیک تهران از سال 1368 تا 1381

عضو هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون بین المللی ایمنی راه ( وین 1985 ).

عضوهیئت نمایندگی ایران درکنگره سازمان ملل متحد درمورد تصادفات رانندگی جاده ای - کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه ESCAP

بانکوک - تایلند 1984.

........................................................................................................................................................................................

 

Home Farsi German